Andrew Theo Zhen Yang, James Seah Hong Hui & Cheryl Lie Li Teng, Nanyang Polytechnic Singapour